takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Colchicum polyphyllum Boiss. et Heldr.

Colchicum cilicicum Hayek et Siehe
Colchicum polyphyllum
09.2007, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070900.5.pk - Colchicum polyphyllum; Szczeglacin
070900-5
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1