takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Coronilla vaginalis Lam.

Coronilla vaginalis
22.06.1963 copyright © by Jerzy Kruk XL
Coronilla vaginalis
XL
Coronilla vaginalis
XL
Coronilla vaginalis
XL

cechy charakterystyczne

Krzewinka, 15-30(40)cm wysokości. Pędy pokładające się, płożące się lub podnoszące się.

space

Kwiaty żółte.

space

występowanie

Bylina górska, której zasadniczy obszar występowania to Alpy. Rośnie w murawach naskalnych i reliktowych laskach sosnowych, w miejscach ciepłych, trawiastych i kamienistych, na podłożu węglanowym. W Polsce znaleziono jedno stanowisko w Tatrach, liczące trzy osobniki.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19630622.KRAM607520.jkr - Coronilla vaginalis
jkr.630622-KRAM607520
leg. K. Grodzińska #2
znalezisko 19730629.KRAM572864.jkr - Coronilla vaginalis
jkr.730629-KRAM572864
leg.   #2