Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce

żebrowiec paprociowaty
na stronie — występowanie · znaleziska