takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dicentra cucullaria (L.) Bernh.

Dicentra cucullaria
04.2012, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120400.3.pk - Dicentra cucullaria; Szczeglacin
120400-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1