takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ecballium elaterium (L.) A. Rich.

tryskawiec sprężysty