takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Euonymus nanus Bieb. var. turkestanicus

trzmielina niska odm. turkiestańska
Euonymus nanus var. turkestanicus (trzmielina niska odm. turkiestańska)
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Euonymus nanus var. turkestanicus (trzmielina niska odm. turkiestańska)
XL
Euonymus nanus var. turkestanicus (trzmielina niska odm. turkiestańska)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.12.js - Euonymus nanus var. turkestanicus (trzmielina niska odm. turkiestańska); OB Uniw. Wrocławskiego
140412-12
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3