takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Euphorbia esula L. ssp. riparia Schur

Tithymalus esula L. ssp. riparius (Schur) Chrtek et Křisa