atlas-roslin.pl

Fontinalis squamosa Hedw.

zdrojek łuseczkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fontinalis Fontinalis Fontinalis FontinalisFontinaliszdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica)zdrojek szwedzki (Fontinalis dalecarlica)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.168 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. był objęty ochroną ścisłą.