atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Galanthus woronowii Losinsk.

Galanthus Galanthus Galanthus GalanthusGalanthusGalanthus reginae-olgaeśnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)