takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Galeobdolon argentatum Smejkal

na stronie — znaleziska
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
05.2014, Przesmyki woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
XL
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120502.2.12 - Galeobdolon luteum (gajowiec żółty); ogród
120502-2
leg. Marek Snowarski
/ogród/ #3
znalezisko 20140500.8.pk - Galeobdolon luteum (gajowiec żółty); Przesmyki woj. mazowieckie
pk.140500-8
leg. Paweł Kalinowski
/Przesmyki woj. mazowieckie/
/ssp. argentatum/ #3