jako gatunek zostały opisane zawirusowane formy G. imbricatus [24]

Gladiolus felicis Mirek

mieczyk drobnokwiatowy
Gladiolus parviflorus Berdau