atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Hieracium lanatum (L.) Vill. [🔉 hi·e·ra·ci·um *]

jastrzębiec wełnisty