takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Inula rhizocephala Schrenk ex Fisch. et C.A. Mey.

Inula rhizocephala
07.2012, OB Monachium (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120700.44.pk - Inula rhizocephala; OB Monachium (Niemcy)
120700-44
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Niemcy)/ #1