atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Larix gmelinii (Rupr.) Kuzeneva. [🔉 la·riks *]

modrzew dahurski
Larix Larix Larix LarixLarixmodrzew europejski (Larix decidua)modrzew japoński (Larix kaempferi)