atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Larix occidentalis Nutt. [🔉 la·riks ok·ci·den·ta·lis]

modrzew zachodni
Larix occidentalis (modrzew zachodni)
20.08.2016, ogród botaniczny Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski
Larix occidentalis (modrzew zachodni)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Larix occidentalis (modrzew zachodni)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160820.33.pk - Larix occidentalis (modrzew zachodni); ogród botaniczny Kopenhaga (Dania)
160820-33
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Kopenhaga (Dania)/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Larix occidentalis Nutt. [🔉 la·riks ok·ci·den·ta·lis](pl) modrzew zachodni
(lat.) occidentalis, -e adj.
zachodni; lat. occidens, -entis - zachód