takson uprawiany [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera maackii (Rupr.) Herder

suchodrzew Maacka
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)
Lonicera maackii (suchodrzew Maacka)

występowanie

Krzew ozdobny.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Japonia, Chiny, Korea) [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny, szeroko rozpostarty, z ciemnozielonym ulistnieniem zachowanym do późnej jesieni, obficie kwitnie i długo utrzymuje ciemnoczerwone owoce. Ma niskie wymagania glebowe i jest wysoce mrozoodporny.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Przynajmniej od kilkunastu last na nielicznych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.