efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Lonicera morrowii A. Gray

wiciokrzew Morrowa suchodrzew Morrowa
Lonicera morrowii (wiciokrzew Morrowa)
05.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Rzadko uprawiany i zdziczały.

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja (Japonia) [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw. (introdukcja), druga połowa XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych