Lophozia opacifolia Culm. ex Meyl.

czubek niebieskawy