Meesia hexasticha (Funck) Bruch

parzęchlin sześciorzędowy