Meesia uliginosa Hedw.

parzęchlin trzęsawiskowy
na stronie — występowanie