Meesia longiseta Hedw.

parzęchlin długoszczecinowy
na stronie — występowanie

występowanie

W okresie 2001-04 r. znajdował się na liście gatunków objętych ochroną ścisłą; w okresie 2004-14 r. w obrębie całego rodzaju objętego taką ochroną. Obecnie nie znajduje się na ustawowym wykazie.