Meesia longiseta

parzęchlin długoszczecinowy [mech]