Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.

parzęchlin trójrzędowy
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.86 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw