efemerofit [24][234]

Mirabilis hirsuta (Pursh) Macmill.

na stronie — występowanie