atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera cruciata Nutt. ex G. Don

wiesiołek krzyżowy
Oenothera atrovirens auct. europ.
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek Rennera (Oenothera canovirens)wiesiołek mylący (Oenothera fallax)
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
23.07.1965, Polkowice; copyright © by Jerzy Kruk XL
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenothera (wiesiołek)kl 4979

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1905r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19650723.1.jkr - Oenothera cruciata (wiesiołek krzyżowy); Polkowice
650723-1
leg. K. Rostański
/Polkowice/ #4