atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera hoelscheri Renner ex Rostański

wiesiołek Hoelschera
Oenothera depressa × rubricaulis lub biennis
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek flemingski (Oenothera flaemingina)wiesiołek Isslera (Oenothera issleri)
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
21.07.2011, Korczew, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
XL
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
XL
Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera)
cechy diagnostyczne w kluczu:Oenothera (wiesiołek)kl 9440

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: 1942r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110721.1.pk - Oenothera hoelscheri (wiesiołek Hoelschera); Korczew, woj. mazowieckie
110721-1
leg. Paweł Kalinowski, det. K. Rostański
/Korczew, woj. mazowieckie/ #5