atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Oenothera jueterbogensis Hudziok

wiesiołek środkowoniemiecki wiesiołek juterborski
Oenothera Oenothera Oenothera OenotheraOenotherawiesiołek Isslera (Oenothera issleri)wiesiołek piaskowy (Oenothera oakesiana)