Orthogrimmia sessitana (De Not.) Ochyra et Żarnowiec

strzechewka bruzdowana
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.96 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.