Orthotrichum rogeri Brid.

szurpek Rogera
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2001-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie znajduje się na liście gatunków chronionych.