takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.

żurawina drobnolistkowa
Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.