takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Pedicularis kaufmannii Pinzger

gnidosz stepowy
Pedicularis kaufmannii (gnidosz stepowy)
17.06.2011, Kulaszne (Bieszczady); copyright © by Jerzy Kruk
Pedicularis kaufmannii (gnidosz stepowy)
Pedicularis kaufmannii (gnidosz stepowy)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Stanowisko tego gatunku niedawno odnaleziono na terenie Polski, prawdopodobnie jest to gatunek rodzimy.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110617.1.jkr - Pedicularis kaufmannii (gnidosz stepowy); Kulaszne (Bieszczady)
110617-1
leg. Jerzy Kruk
/Kulaszne (Bieszczady)/ #3
znalezisko 20080526.1.jkr - Pedicularis kaufmannii (gnidosz stepowy); Kulaszne (Bieszczady), jedyne stanowisko w Polsce
080526-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Kulaszne (Bieszczady), jedyne stanowisko w Polsce/ #3