atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Penstemon davidsonii Greene [🔉 pen·ste·mon *]

Penstemon Penstemon Penstemon PenstemonPenstemonPenstemon confertuspenstemon Menziesa (Penstemon menziesii)
Penstemon davidsonii
07.06.2014, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140607.15.js - Penstemon davidsonii; Botanická zahrada Liberec
140607-15
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #1