atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Penstemon confertus Dougl. [🔉 pen·ste·mon *]

Penstemon Penstemon Penstemon PenstemonPenstemonpenstemon Coby (Penstemon cobaea)Penstemon davidsonii
Penstemon confertus
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Penstemon confertus
XL
Penstemon confertus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.38.js - Penstemon confertus; OB Uniw. Wrocławskiego
120519-38
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3