atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Penstemon digitalis Nutt. [🔉 pen·ste·mon *]

penstemon palczasty
Penstemon laevigats Aiton var. digitalis (Nutt.) A. Gray
Penstemon Penstemon Penstemon Penstemonpenstemon bródkowy (Penstemon barbatus)penstemon gładki (Pentemon glaber)
🌸🌱
Penstemon digitalis (penstemon palczasty)
Niemcy ; copyright © by Jarosław Makowski
Penstemon digitalis (penstemon palczasty)
Penstemon digitalis (penstemon palczasty)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Penstemon digitalis (penstemon palczasty)
🌱
wysokość: do 1.5 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14_10.jmak - Penstemon digitalis (penstemon palczasty); Niemcy
10_14_10
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy / #3
znalezisko 20100913.77.js - Penstemon digitalis (penstemon palczasty)
100913-77
leg. Jacek Soboń #4