Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch. et Schimp.

czarecznik gruszkowaty
na stronie — znaleziska