takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Polygonum lapathifolium L. ssp. mesomorphum ;Danser

Persicaria lapathifolia L. ssp. mesomorpha ;(Danser) Soják · Polygonum tomentosum auct. non Schrank.