Polygonum persicaria siewka

rozwój rdestu plamistego
na stronie — opis · znaleziska