takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rosularia chrysantha (Boiss. et Heldr.) Takht.

rozularia złocista
Rosularia pallida (Schott et Kotschy) Stapf.
na stronie — wymagania i uprawa