Schistidium brunnescens Limpr.

rozłupek brunatny
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.92 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.