występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.141 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw