Sphagnum denticulatum Brid.

torfowiec ząbkowany
na stronie — występowanie