Sphagnum denticulatum Brid.

torfowiec ząbkowany
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw