atlas-roslin.pl

Sphagnum molle Sull.

torfowiec miękki

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.128 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw