Sphagnum pylasii Brid.

Sphagnum pylaesii Brid. orth.var.
na stronie — występowanie

występowanie

Nie jest elementem flory Polski.