Sphagnum russowii Warnst.

torfowiec Russowa
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.138 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw