takson uprawiany [24]

Tanacetum balsamita L.

złocień balsamiczny bełżyna balsamiczna, wrotycz szerokolistny
Balsamita major Desf. · Chrysanthemum balsamita (L.) Baillon
na stronie — występowanie · znaleziska