Tortula muralis Hedw.

brodek murowy
na stronie — znaleziska
Tortula muralis (brodek murowy)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190505.2a.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2a
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #19
znalezisko 20190505.2b.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #5
znalezisko 20190505.2d.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2d
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #15
znalezisko 00010000.212.jmak - Tortula muralis (brodek murowy); poł.-zach. Niemcy
jmak.212
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #10