Tortula muralis Hedw.

brodek murowy
na stronie — występowanie · znaleziska