atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Vitis davidii (Romanet du Caillaud) Föex [🔉 wi·tis *]

winorośl Davida
Vitis davidii (winorośl Davida)
29.10.2011 copyright © by Jacek Soboń
cechy diagnostyczne w kluczu:Vitis (winorośl)kl 9327

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Vitis davidii (winorośl Davida)

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Vitis davidii (Romanet du Caillaud) Föex [🔉 wi·tis *](pl) winorośl Davida
(nazwa osobowa) davidii, davidiana
epitet upamiętniający Jean'a Armanda Davida (1826-1900), francuskiego księdza i botanika; w okresie 12-letniego pobytu w Chinach zgromadził olbrzymie zbiory botaniczne