W większości są to trawy wieloletnie. Jednak w naszym klimacie w większości nie znoszą zimy i są wtedy uprawiane są jak trawy roczne.

Pennisetum alopecuroides · rozplenica japońska

piórkówka spłaszxzona, rosplenica japońska
takson uprawiany [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość 30-150 cm

Pennisetum villosum · rozplenica kosmata

piórkówka kosmata, rosplenica kosmata
takson uprawiany [24]

Pennisetum orientale · rozplenica wschodnia

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pennisetum setaceum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pennisetum americanum · rozplenica amerykańska

piórkówka ameryskańska
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pennisetum flaccidum · piórkówka zwisła

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]