fot. 100507-2820 (721×3654) — copyright © by Marek Snowarski
kłos żeński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 16.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex acutiformis (turzyca błotna)

on This page when logged in
you will see 16.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2010, Szczodre k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski