fot. 100507-2820 (172×755) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100507-2 XL
kłos żeński
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex acutiformis (turzyca błotna)
07.05.2010, Szczodre k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski