fot. 101217-6025 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Setaria pumila siewka (rozwój włośnicy sinej)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

dolna powierzchnia blaszki liściowej
2010, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski